д-р Людмила Владимирова създаде статус
2019
Благодаря за поканата! Темата е свръхактуална! 
Вирусите за съжаление са много кардиотропни 
в момента. Нека винаги при протрахирани 
вирусни инфекции да мислим и за сърдечни 
компликации!