За мен

 

Работя като специалист по ендокринология и болести на обмяната в:

   

    1) ДКЦ 2 София ЕООД,  гр. София, ул Хан Крум №1

     работно време: понеделник- петък 09:00-12:00 ч

 

    2) МЦ за СМП по ССЗ, гр. София, ж.к. Илинден, пл. '' Преображение'' 1, 

    тел за записване: 0889 445727