Образование

2007 - 2011
Акушерка
Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора , България

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb