За мен

Д-р Няголова специализира ендокринология и болести на обмяната от 2014г.

Завършила е медицина в Медицински университет Пловдив през 2010г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15