Опит

SEO Manager
1000, София, България, ул. Атанас Дуков 29

Сертификати

РИ-15-03-Bugs priority
2018-03-16
ОП-07-01-Управление на инциденти v04
2018-03-16
Технически аспекти на SEO
2019-09-24
ЛИЧНИ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КРЕДОУЕБ СЪРВИСИС
2020-06-25 02:05:38

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb