Последователи
Д-р Таня  Андонова
д-р Христин Бойлова
д-р Павлина Радева
д-р Радослав Георгиев Билюков
д-р Радослав Георгиев Билюков
Пневмология и фтизиатрия
Мария Димитрова Манджукова
Мария Димитрова Манджукова
Студент по обществено здраве
д-р Адриана Топалова
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
д-р Димитър Бойков Апостолов, дм
Д-р Ангел  Стоянов
д-р Димитрина  Николова Маркова
д-р Петя  Шопова
д-р Петя Шопова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Саня Любенов
д-р Саня Любенов
Акушерство и гинекология
1 2