Антибиотици в детска възраст – кога и как?
дискусия
Кардиология
Нефрология
Обща медицина
Метаболитните нарушения- подводният камък при сърдечно-съдовите заболявания
дискусия
Patient Support - индустрията в помощ на пациентите
дискусия
Пресечната точка между медици и политици
дискусия
Лекарите в новата реалност
дискусия
Ваксините срещу COVID-19: коя, кога, за кого, защо
дискусия
PHARMA NEXTGEN 2020
дискусия
Не отлагай лечението си - СЪБИТИЕ
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
COVID-19: Клинични аспекти и прогнози
дискусия
1 2