За мен

Експерт в Българска народна банка, Парична и банкова статистика

CFA charterholder