Последователи
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология
Д-р Веселин Димитров Кънев
д-р Румен Петков
д-р Румен Петков
Нервни болести / Неврология
Tаня Динкова Александрова
д-р Виолета Цветкова
д-р Христо Димитров