Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

Функционално носно дишане
2017-10-25
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2017-10-25
Съдова функция и артериален еластицитет
2017-10-25
Медикаментозна алергия
2018-08-02
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ С ПЕРСИСТИРАЩА ST-СЕГМЕНТ ЕЛЕВАЦИЯ – РЕПЕРФУЗИОННО ЛЕЧЕНИЕ
2018-08-02
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-03-12
Бронхиална астма в детска възраст
2019-05-15
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-11-19

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb