Опит

студентска практика
, България, бул. „Цар Освободител“ 100

Образование

2014 -
Медицина
Медицински университет Варна д-р Параскев Стоянов

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb