Опит

7100, Бяла (Бяла), България, ул. Васил Левски 62
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)