За мен

РАЗЛИЧНИЯТ,  "СЪРДЕЧЕН" ЛЕКАР - ПАЦИЕНТИТЕ ЗНАЯТ ЗАЩО.

Специалист по обща и инвазивна кардиология (европейска диплома), експерт по ехокардиография, специалист по вътрешни болести, магистър по обществено здраве, здравен мениджмънт  и здравословен начин на живот

 

 

КОНСУЛТАЦИИ, основани на взаимно ДОВЕРИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, с ЦЕЛ осигуряване най- голямата ИНВЕСТИЦИЯ в живота Ви - ЗДРАВЕТО.

 

"ОТ СЪРЦЕ СЕ ЛЕКУВА,  ОТ СЪРЦЕ"

 

            "И ЗА БОЛНИ И ЗА ЗДРАВИ, ПОДХОДЯЩ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ОТПРАВИ"

                                                                                                                                                                                                                                                                             ССардовски

 

Дейности:

Д-р Сардовски има значителен (над 25 години) опит в диагностиката и лечението на спешните вътрешни и сърдечно-съдови заболявания  и е експерт в ехокардиографията и в инвазивната кардиология (основните методи за поставяне на правилната диагноза при сърдечните заболявания)

 

В своята практика използва съвременна високотехнологична апаратура и осъществява:

 

- сърдечно-съдов и пълен преглед

 

- ехокардиография               ( изследва сърдечната функция и структури с ултразвук)

 

- велоергометрия        ( оценява физическия капацитет е решаващ за преценка на                                                                                                 сърдечно - съдовото  здраве)                                                                                                                             

- Холтер  ЕКГ                                    ( открива сърдечни аритмии и оценява ефекта от                                                                                                                             лечението им)

 

- Холтер  Артериално Налягане    ( открива неизвестно повишаване на АН, както и                                                                                           преценява  ефекта от лечението)                                                                  

- коронарография, имплантация

на стент при съответни показания                    (в  Аджибадем СИТИ клиник, София и                                                                                                  болница Берое, Стара Загора)

 

- обучение по здравословен начин на живот        ( най-важният фактор определящ                                                                                                                     човешкото здраве)

 

- при нужда, насочване към други водещи лекари

 

 

 

Опит

кардиолог
1000, София, България, Стара планина 23
ssardovski@yahoo.com http://argomedica.bg 02 45 077 45 0889 8 077 45 0888 250 363 личен

Кратко професионално развитие 

 

Бил е личен лекар на известния милионер Иван Зографски (бивш собственик на х-л Кемпински-Зографски,  София).

 

Завършва медицина през 1992. в МУ, София. От 1992 до 1996 работи в Центъра по спешна медицинска помощ- София. От 1996  след конкурс, е назначен за научен сътрудник в сърдечна реанимация на УБ " Пирогов”. От 2003 до 2007. е завеждащ функционален кардиологичен сектор на секцията по спешни вътрешни болести и кардилогия.  През 2007 основава Кардиологична клиника в УБ “Пирогов”, като от 2007 г. до февруари 2013 е и завеждащ на интензивното и кардиологичното отделения. През 2009 г. заедно с д-р Гелев и съдействието на д-р Раденовски (директор на "Пирогов"), създават отделението по инвазивна кардиология в същата болница. От март 2013 г работи като инвазивен кардиолог, част от водещият екип на Kардиологичната клиника в болница Токуда, София. От март 2017 работи като инвазивен кардиолог в б-ца "Берое", Стара Загора. От 2018 г е съдружник в Медицински Център "АРГО МЕДИКА" в София,  -  специализиран основно в областта на сърдечно-съдовите и неврологичните заболявания.

 

Д-р Сардовски има придобити специалности по вътрешни болестикардиологияинвазивна кардиология, сертификат по ехокардиография- експертно ниво, магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт, Притежава академична степен главен асистентевропейска кардиологична диплома от европейския борд за сертифициране от 2005г., а през 2007 г е избран за Fellow на европейското дружество по кардиология (FESC). 

Д-р Сардовски има редица публикации в български  и чуждестранни медицински списания, като е първият български лекар публикувал във водещите световни американски списания  JAMA (Journal of American Medical Association) и Circulation. Има дълга преподавателска дейност, множество участия в специализирани кардиологични курсове и научни форуми у нас и в чужбина, член е на дружеството на кардиолозите в България, на групата по ехокардиография и на Българското интервенционално дружество по кардиология.

Д-р Сардовски има активна обществена позиция, като през 2007  е един от водачите на стачката в б-ца ”Пирогов” и официален  говорител на стачния комитет. От 2007 до 2009 е избран член на УС на Столичната Лекарска Колегия, а от 2009- 2011 е избран член на УС на Български Лекарски Съюз. От 2010 -2012 е избран член и на УС на Дружеството на Кардиолозите в България. 

Прием само след запазен час
Платен прием
Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2023
Здравното досие на президента Байдън - какво бих променил в лечението
default image
Здравното досие на президента Байдън - какво бих променил в лечението

Въпреки че не съм почитател на политиката на президента Байдън, като лекар ще направя своя комент...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2019
Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение
default image
Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение

Резюме   Вирусните инфекции на дихателните пътища, се отнасят предимно до т.нар. обикновена прост...

Публикации

Здравното досие на президента Байдън - какво бих променил в лечението
Публикация
Здравното досие на президента Байдън - какво бих променил в лечението
Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение
Публикация
Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение
Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония - доказана полза
default image
Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония - до...

Съществува консенсус, според който за АХ се приема  артериално налягане (АН) ≥ 140/90 mm Hg и цел...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Submassive Pulmonary Embolism – A ‘Watch-And-Wait’ Strategy with Anticoagulation Alone or Advanced Therapy with Thrombolysis
default image
Submassive Pulmonary Embolism – A ‘Watch-And-Wait’ Strategy with Anticoagulation Alone or Advance...

Daniel Bogdanov Petrov, Svetlozar Ivanov Sardovski, Emilian Iliev Gagov, Maria Hristova Milanova ...

Дискусии

ТАБУ ЛИ Е САМОЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ГРИП?
дискусия
ТАБУ ЛИ Е САМОЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ГРИП?
Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
‘SILENT’ PRINZMETAL’S ST ELEVATION RELATED TO ATENOLOL OVERDOSE
default image
‘SILENT’ PRINZMETAL’S ST ELEVATION RELATED TO ATENOLOL OVERDOSE

Daniel Petrov, MD, FESC, Svetlozar Sardowski, MD, FESC, and Margarita Gesheva, MD   Prinzmetal’s ...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Хипертонична криза - поведение
default image
Хипертонична криза - поведение

Точна дефиниция на АХ и в частност на хипертоничната криза (ХК) дава Седмият доклад на National C...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Сърдечна недостатъчност
default image
Сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност е основна причина за смъртност в световен мащаб. 50% от пациентите заги...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Severe Hypokalemia Masquerading Myocardial Ischemia
default image
Severe Hypokalemia Masquerading Myocardial Ischemia

Abstract An advanced degree of body potassium deficit may produce striking changes in the electr...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Ръководство на ESC за поведение при остър коронарен синдром без СТ елевация
default image
Ръководство на ESC за поведение при остър коронарен синдром без СТ елевация

В документа се разглеждат няколко клинични случая на пациенти с остър коронарен синдром и различн...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Не са ви нужни цигари, а чаша вино и радост от живота
default image
Не са ви нужни цигари, а чаша вино и радост от живота

Една статия за мен, публикувана в http://www.gramofona.com :   И какво беше моето учудване, ког...

Д-р Светлозар Сардовски създаде публикация
2018
Какво е определящо за човешкото здраве
default image
Какво е определящо за човешкото здраве

През последните няколко десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към това, кое дефинира и оформ...

Д-р Светлозар Сардовски създаде статус
2018
Три начина сами да си помогнем при аритмия
default image
Три начина сами да си помогнем при аритмия

„Аритмията е неправилен сърдечен ритъм, за което може да има различни причини. Бих разделил аритм...