За мен

РАЗЛИЧНИЯТ,  "СЪРДЕЧЕН" ЛЕКАР - ПАЦИЕНТИТЕ ЗНАЯТ ЗАЩО.

Специалист по обща и инвазивна кардиология (европейска диплома), експерт по ехокардиография, специалист по вътрешни болести, магистър по обществено здраве, здравен мениджмънт  и здравословен начин на живот

 

 

КОНСУЛТАЦИИ, основани на взаимно ДОВЕРИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, с ЦЕЛ осигуряване най- голямата ИНВЕСТИЦИЯ в живота Ви - ЗДРАВЕТО.

 

"ОТ СЪРЦЕ СЕ ЛЕКУВА,  ОТ СЪРЦЕ"

 

            "И ЗА БОЛНИ И ЗА ЗДРАВИ, ПОДХОДЯЩ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ОТПРАВИ"

                                                                                                                                                                                                                                                                             ССардовски

 

Дейности:

Д-р Сардовски има значителен (над 25 години) опит в диагностиката и лечението на спешните вътрешни и сърдечно-съдови заболявания  и е експерт в ехокардиографията и в инвазивната кардиология (основните методи за поставяне на правилната диагноза при сърдечните заболявания)

 

В своята практика използва съвременна високотехнологична апаратура и осъществява:

 

- сърдечно-съдов и пълен преглед

 

- ехокардиография               ( изследва сърдечната функция и структури с ултразвук)

 

- велоергометрия        ( оценява физическия капацитет е решаващ за преценка на                                                                                                 сърдечно - съдовото  здраве)                                                                                                                             

- Холтер  ЕКГ                                    ( открива сърдечни аритмии и оценява ефекта от                                                                                                                             лечението им)

 

- Холтер  Артериално Налягане    ( открива неизвестно повишаване на АН, както и                                                                                           преценява  ефекта от лечението)                                                                  

- коронарография, имплантация

на стент при съответни показания                    (в  Аджибадем СИТИ клиник, София и                                                                                                  болница Берое, Стара Загора)

 

- обучение по здравословен начин на живот        ( най-важният фактор определящ                                                                                                                     човешкото здраве)

 

- при нужда, насочване към други водещи лекари

 

 

 

Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение
Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение

Резюме   Вирусните инфекции на дихателните пътища, се отнасят предимно до т.нар. обикновена прост...

Публикации

Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение
Настинка и грип - етиопатогенеза и поведение
Публикация
Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония - доказана полза
Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинаци...
Публикация
Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония - доказана полза
Фиксирани антихипертензивни медикаментозни комбинации при лечение на артериалната хипертония - до...

Съществува консенсус, според който за АХ се приема  артериално налягане (АН) ≥ 140/90 mm Hg и цел...

Submassive Pulmonary Embolism – A ‘Watch-And-Wait’ Strategy with Anticoagulation Alone or Advanced Therapy with Thrombolysis
Submassive Pulmonary Embolism – A ‘Watch-And-Wait’ Strategy with Anticoagulation Alone or Advance...

Daniel Bogdanov Petrov, Svetlozar Ivanov Sardovski, Emilian Iliev Gagov, Maria Hristova Milanova ...

Дискусии

ТАБУ ЛИ Е САМОЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ГРИП?
ТАБУ ЛИ Е САМОЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ГРИП?
дискусия
‘SILENT’ PRINZMETAL’S ST ELEVATION RELATED TO ATENOLOL OVERDOSE
‘SILENT’ PRINZMETAL’S ST ELEVATION RELATED TO ATENOLOL OVERDOSE

Daniel Petrov, MD, FESC, Svetlozar Sardowski, MD, FESC, and Margarita Gesheva, MD   Prinzmetal’s ...

Хипертонична криза - поведение
Хипертонична криза - поведение

Точна дефиниция на АХ и в частност на хипертоничната криза (ХК) дава Седмият доклад на National C...

Сърдечна недостатъчност
Сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност е основна причина за смъртност в световен мащаб. 50% от пациентите заги...

Severe Hypokalemia Masquerading Myocardial Ischemia
Severe Hypokalemia Masquerading Myocardial Ischemia

Abstract An advanced degree of body potassium deficit may produce striking changes in the electr...

Ръководство на ESC за поведение при остър коронарен синдром без СТ елевация
Ръководство на ESC за поведение при остър коронарен синдром без СТ елевация

В документа се разглеждат няколко клинични случая на пациенти с остър коронарен синдром и различн...

Не са ви нужни цигари, а чаша вино и радост от живота
Не са ви нужни цигари, а чаша вино и радост от живота

Една статия за мен, публикувана в http://www.gramofona.com :   И какво беше моето учудване, ког...

Какво е определящо за човешкото здраве
Какво е определящо за човешкото здраве

През последните няколко десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към това, кое дефинира и оформ...

Три начина сами да си помогнем при аритмия
Три начина сами да си помогнем при аритмия

„Аритмията е неправилен сърдечен ритъм, за което може да има различни причини. Бих разделил аритм...