За мен

РАЗЛИЧНИЯТ,  "СЪРДЕЧЕН" ЛЕКАР - ПАЦИЕНТИТЕ ЗНАЯТ ЗАЩО.

Специалист по обща и инвазивна кардиология (европейска диплома), експерт по ехокардиография, специалист по вътрешни болести, магистър по обществено здраве, здравен мениджмънт  и здравословен начин на живот

 

 

КОНСУЛТАЦИИ, основани на взаимно ДОВЕРИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, с ЦЕЛ осигуряване най- голямата ИНВЕСТИЦИЯ в живота Ви - ЗДРАВЕТО.

 

"ОТ СЪРЦЕ СЕ ЛЕКУВА,  ОТ СЪРЦЕ"

 

            "И ЗА БОЛНИ И ЗА ЗДРАВИ, ПОДХОДЯЩ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ОТПРАВИ"

                                                                                                                                                                                                                                                                             ССардовски

 

Дейности:

Д-р Сардовски има значителен (над 25 години) опит в диагностиката и лечението на спешните вътрешни и сърдечно-съдови заболявания  и е експерт в ехокардиографията и в инвазивната кардиология (основните методи за поставяне на правилната диагноза при сърдечните заболявания)

 

В своята практика използва съвременна високотехнологична апаратура и осъществява:

 

- сърдечно-съдов и пълен преглед

 

- ехокардиография               ( изследва сърдечната функция и структури с ултразвук)

 

- велоергометрия        ( оценява физическия капацитет е решаващ за преценка на                                                                                                 сърдечно - съдовото  здраве)                                                                                                                             

- Холтер  ЕКГ                                    ( открива сърдечни аритмии и оценява ефекта от                                                                                                                             лечението им)

 

- Холтер  Артериално Налягане    ( открива неизвестно повишаване на АН, както и                                                                                           преценява  ефекта от лечението)                                                                  

- коронарография, имплантация

на стент при съответни показания                    (в  Аджибадем СИТИ клиник, София и                                                                                                  болница Берое, Стара Загора)

 

- обучение по здравословен начин на живот        ( най-важният фактор определящ                                                                                                                     човешкото здраве)

 

- при нужда, насочване към други водещи лекари

 

 

 

коронарография
ехокардиография
doc
CV ENGLISH
doc
АВТОБИОГРАФИЯ
Д-р Светлозар Сардовски, Клиника п...

Опит

кардиолог
1000, София, България, Стара планина 23
ssardovski@yahoo.com http://argomedica.bg 02 45 077 45 0889 8 077 45 0888 250 363 личен

Кратко професионално развитие 

 

Бил е личен лекар на известния милионер Иван Зографски (бивш собственик на х-л Кемпински-Зографски,  София).

 

Завършва медицина през 1992. в МУ, София. От 1992 до 1996 работи в Центъра по спешна медицинска помощ- София. От 1996  след конкурс, е назначен за научен сътрудник в сърдечна реанимация на УБ " Пирогов”. От 2003 до 2007. е завеждащ функционален кардиологичен сектор на секцията по спешни вътрешни болести и кардилогия.  През 2007 основава Кардиологична клиника в УБ “Пирогов”, като от 2007 г. до февруари 2013 е и завеждащ на интензивното и кардиологичното отделения. През 2009 г. заедно с д-р Гелев и съдействието на д-р Раденовски (директор на "Пирогов"), създават отделението по инвазивна кардиология в същата болница. От март 2013 г работи като инвазивен кардиолог, част от водещият екип на Kардиологичната клиника в болница Токуда, София. От март 2017 работи като инвазивен кардиолог в б-ца "Берое", Стара Загора. От 2018 г е съдружник в Медицински Център "АРГО МЕДИКА" в София,  -  специализиран основно в областта на сърдечно-съдовите и неврологичните заболявания.

 

Д-р Сардовски има придобити специалности по вътрешни болестикардиологияинвазивна кардиология, сертификат по ехокардиография- експертно ниво, магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт, Притежава академична степен главен асистентевропейска кардиологична диплома от европейския борд за сертифициране от 2005г., а през 2007 г е избран за Fellow на европейското дружество по кардиология (FESC). 

Д-р Сардовски има редица публикации в български  и чуждестранни медицински списания, като е първият български лекар публикувал във водещите световни американски списания  JAMA (Journal of American Medical Association) и Circulation. Има дълга преподавателска дейност, множество участия в специализирани кардиологични курсове и научни форуми у нас и в чужбина, член е на дружеството на кардиолозите в България, на групата по ехокардиография и на Българското интервенционално дружество по кардиология.

Д-р Сардовски има активна обществена позиция, като през 2007  е един от водачите на стачката в б-ца ”Пирогов” и официален  говорител на стачния комитет. От 2007 до 2009 е избран член на УС на Столичната Лекарска Колегия, а от 2009- 2011 е избран член на УС на Български Лекарски Съюз. От 2010 -2012 е избран член и на УС на Дружеството на Кардиолозите в България. 

Прием само след запазен час
Платен прием
ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ
6000, Стара Загора, България, ул. Герасим Папазчев № 1

Образование

1992 -
кардиология, вътрешни болести
МУ София

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Сертификати

инвазивна кардиология, Ехокардиография- експертно нивао

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb