Последователи
д-р Десислава  Пенева
д-р Пламен Митев, дм
д-р Христо Христов
д-р Христо Христов
Общопрактикуващ лекар
Константина Пискова
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар
Юксел Меков
Юксел Меков
Студент по медицина
д-р Ирена Петкова
д-р Ирена Петкова
Общопрактикуващ лекар
доц. Румен Попов, дм
д-р Симеон Рангелов, дм
д-р Нели Иванова
д-р Нели Иванова
Гастроентерология
д-р Данаил Христов
д-р Радостина Илиева
д-р Свилен Станчев
1 2