Последователи
д-р Величка Рашкова- Дамянова
д-р Величка Рашкова- Дамянова
Ендокринология и болести на обмяната
Лидич Стефанова Владова
Лидич Стефанова Владова
Операционна и превързочна техника
Марина Тарашева
Марина Тарашева
Студент по медицина
ст. пр. Цветомила Вълчева
ст. пр. Цветомила Вълчева
Специалност различна от изброените
д-р Евелина Димова
д-р Евелина Димова
Клинична лаборатория
д-р Татяна Христова Кърчева
д-р Татяна Христова Кърчева
Нервни болести / Неврология
Ивана Добрева
Ивана Добрева
Студент по здравни грижи
д-р Анелия Николакева
д-р Анелия Николакева
Пневмология и фтизиатрия