Последователи
д-р Величка Рашкова- Дамянова
д-р Величка Рашкова- Дамянова
Ендокринология и болести на обмяната
Лидич Стефанова Владова
Лидич Стефанова Владова
Операционна и превързочна техника
Д-р Здравко Здравков Здравков
Д-р Божидара Динкова Миткова
Марина Тарашева
Марина Тарашева
Студент по медицина
ст. пр. Цветомила Вълчева
ст. пр. Цветомила Вълчева
Специалност различна от изброените
д-р Николет Павлова
д-р Евелина Димова
д-р Евелина Димова
Клинична лаборатория
д-р Александра Костова
д-р Татяна Христова Кърчева
д-р Татяна Христова Кърчева
Нервни болести / Неврология
Ивана Добрева
Ивана Добрева
Студент по здравни грижи
д-р Мевлян Мустафа
д-р Ана САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА
Петър Димитров Георгиев
д-р Анелия Николакева
д-р Анелия Николакева
Пневмология и фтизиатрия
д-р Мирослав Налбантов
1 2 3 4