Опит

1000, София, България, ул. Трапезица 4
Платен прием
Човешки папиломен вирус. Възможности за профилактика на рака на маточната шийка
Човешки папиломен вирус. Възможности за профилактика на рака на маточната шийка

Вирусите   Още от 50-те години на миналия век учените твърдят, че: „Вирусите са организми на гран...

Публикации

Човешки папиломен вирус. Възможности за профилактика на рака на маточната шийка
Човешки папиломен вирус. Възможности за профилактика...
Публикация