За мен

Специалист по вътрешни болести от 2011г.

Извършва ехографии на вътрешни органи.

Работи с НЗОК.

Опит

Интернист
4000, Пловдив, България, ул. Опълченска 4, ет.3
032260408
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 11:00

Четвъртък

08:00 - 11:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

Анемия по време на беременност
2018-07-18
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2018-07-18
Медикаментозна алергия
2018-07-18
Ухапвания от змия
2018-07-18
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-07-18
Препоръки за превенция на треска ЗИКА и други предавани от комари заболявания
2018-07-31
Синдром на Бругада - какво трябва да знаем?
2018-08-01
ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ- СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-08-08
КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОР (ICD): ИНДИКАЦИИ, ВИДОВЕ ТЕРАПИИ – БЪРСТ, РАМП, ШОК. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
2018-08-08
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2018-08-16
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2018-08-17
Още нещо за подагра
2018-08-17
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2018-08-17
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2018-10-10
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2018-10-10
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНА БОЛКА
2018-11-15
Ранна диагностика при простатен карцином
2018-11-21
Приложение на модерни технологии за по-бърза диагностика и лечение на спешните състояния
2018-11-21
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2019-01-14
Новости в таргетна медикаментозна терапия при HER2+ рак на гърдата
2019-03-06
Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-03-06
Придобита хемофилия
2019-03-06
Ранно възстановяване на континентността след робот-асистирана радикална простатектомия
2019-03-06
Бременност и ракови заболявания
2019-05-20
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-06-06
Агресия и агресивност
2019-06-06
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2019-06-10
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2019-06-10
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-06-26
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-07-02
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-07-02
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-08-28
Психология на труда. Професионален стрес
2021-03-01 16:55:39

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb