За мен

Д-р Пеевски е завършил МУ Пловдив през 1974г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15