Опит

Специализант по хирургия
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)