Опит

Началник на Кардиологично отделение при КПВБ
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Проф. Николай Рунев, дм създаде статус
2020
Уважаеми д-р Асенов,

Обсъждат се различни механизми за протективните сърдечно-съдови ефекти, респ. намаляване на смъртността с SGLT2 инхибитори:

I. Хемодинамични (осмотична диуреза и натрийуреза):
1. Намаляване на преднатоварването: чрез редукция предимно на инте...
Вижте още