За мен

Образование

1997 - Магистър-лекар, Медицински Университет, София.

2006 - Специалист по Детски болести, Медицински Университет, София.

2006 - Защитена дисертация на тема: “Клинични, имунологични и                  

            генетични особености на бронхиалната астма в детската възраст”.

2013 - Втора специалност „Детска пневмология и фтизиатрия”, Медицински     Университет, София.

 

Курсове и специализации

2002- 2003: Лаборатория по алергогенетика, Детска клиника - “Dr. von Haunersches” , “Лудвиг-Максимилианс” Университет, гр. Мюнхен, Германия, финансирана със стипендия на Немската академия за научен обмен (DAAD).

2004:  “Генетични и епидемиологични методи за изследване на белодробните заболявания”, курс на Европейската Респираторна Организация (ERS).

2004: “Епидемиология и патогенеза на алергичните болести” - организиран от Европейската Асоциация по Алергия и Клинична Имунология (EAACI).

2002: “ Флоу-цитометрия и алергия” - организиран от EAACI.

Член на: Български лекарски съюз, Българска Педиатрична Асоциация.Образование

1997 - Магистър-лекар, Медицински Университет, София.

2006 - Специалист по Детски болести, Медицински Университет, София.

2006 - Защитена дисертация на тема: “Клинични, имунологични и                  

            генетични особености на бронхиалната астма в детската възраст”.

2013 - Втора специалност „Детска пневмология и фтизиатрия”, Медицински     Университет, София.

Професионален път

2011 - до момента - Главен асистент към Клиника по педиатрия, Медицински Университет, София.

2006-2014 - Асистент към Клиника по педиатрия, Медицински Университет, София.

2001 – 2005 - Редовен докторант към Катедра по Педиатрия, база Детска клиника, МБАЛ “Александродвска”, София.

1998-2000 - Участъков терапевт - 12 Поликлиника, София.

Курсове и специализации

2002- 2003: Лаборатория по алергогенетика, Детска клиника - “Dr. von Haunersches” , “Лудвиг-Максимилианс” Университет, гр. Мюнхен, Германия, финансирана със стипендия на Немската академия за научен обмен (DAAD).

2004:  “Генетични и епидемиологични методи за изследване на белодробните заболявания”, курс на Европейската Респираторна Организация (ERS).

2004: “Епидемиология и патогенеза на алергичните болести” - организиран от Европейската Асоциация по Алергия и Клинична Имунология (EAACI).

2002: “ Флоу-цитометрия и алергия” - организиран от EAACI.

 

Член на: Български лекарски съюз, Българска Педиатрична Асоциация.

Опит

Завеждащ Отделение по педиатрия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21