Последователи
Диляна Бойчева
Диляна Бойчева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Кремена Маврова
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Даниела Бумбалова
доц. Николай  Сапунджиев дм
доц. Николай Сапунджиев дм
Ушно-носно-гърлени болести
Весела Маринова