Образование

2016 -
Медицинска сестра
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb