За мен

Д-р Ночева е преподавател на български и чуждестранни студенти в Катедрата по кожни и венерически заболявания към МУ Пловдив.

Специалист по кожни и венерически заболявания от 2015г.

Опит

асистент
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А