За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Специализира анестезиология и интензивно лечение от 2018г.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28