За мен

Завършила Медицински университет - Плевен. Лекар - специализант в Клиника по алергология в УМБАЛ "Д-р Георги Странски"-Плевен.