За мен

Завършила Медицински университет - Плевен. Лекар - специализант в Клиника по алергология в УМБАЛ "Д-р Георги Странски"-Плевен. 

Специалности

Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb