За мен

Д-р Георгиева е завършила медицина в МУ Пловдив през 2017г.

Специализира обща медицина от 2017г.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28