Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
От маточния цикатрикс до патологичния му дефект.  Актуални аспекти на истмоцелето – литературен обзор
От маточния цикатрикс до патологичния му дефект. Актуални аспекти на истмоцелето – литературен о...

Истмоцелето е патология с драматично повишаваща се честота поради увеличаването на ражданията чре...

Oт  Нобеловата награда до втората противоракова ваксина
Oт Нобеловата награда до втората противоракова ваксина

Установяване на причинната връзка между човешките папиломавируси (HPV) и цeрвикалния карцином е е...

Публикации

От маточния цикатрикс до патологичния му дефект.  Актуални аспекти на истмоцелето – литературен обзор
От маточния цикатрикс до патологичния му дефект. Ак...
Публикация
Oт  Нобеловата награда до втората противоракова ваксина
Oт Нобеловата награда до втората противоракова ваксина
Публикация