За мен

Завършила е медицина в МУ Пловдив през 2013г.

Специализира акушерство и гинекология от 2015г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234