За мен

Д-р Халил е специалист по акушерство и гинекология от 2013г.

Завършила е медицина в МУ Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb