За мен

 

Завършил медицина в МУ – София през 1989 г. Придобива специалност по урология през 1995 г. Получил образoвателна и научна степен „Доктор“ през 2008 г., защитил научно звание "Доцент" – МФ към МУ, а през 2020 г. - академична научна степен "Професор".

Проф. д-р Янев е завършил и Здравен мениджмънт – Институт по Национална и Световна Икономика – София през 2009 г.

Автор и съавтор на 97 научни труда, «Учебник по Оперативна Урология“, 2006 г., „Учебник  за ВУЗ“, /МОН/, „Белодробна тромбоемболия при пациенти с урологични  зaболявания“ 2001 г., „Бъбречно-клетъчен карцином и изолиран локален рецидив след нефректомия – „Фоса карцином“, 2009 г.

 

Професионален опит

От 2016 г. - Ръководител на Катедрата по Урология, МФ, МУ-София

От 2022 г. - Началник на Отделение по Урология, Клиника по Урология, УМБАЛ "Александровска".

2006 г.  до 2021 г. – Завеждащ Сектор „Лапароскопска урология“ и Оперционен блок кьм

Клиника по Урология, УМБАЛ“Александровска“, София

От 1992 г. – лекар –ординатор в УМБАЛ“Александровска“, Клиника по Урология

1990 г. – 1992 г.  – лекар-ординатор в ОРБ „Кюстендил“, Отделение Урология

1989 г. – 1990 г. – Общопрактикуващ лекар, гр. Кюстендил

 

Международни курсове и специализации

Бъбречна трансплантация под ръководството на Проф.М.Лакомб

Органна трансплантация към Европейския Колеж по Трансплантология, под ръководството на Проф.Дюбернар сесия Маастрихт

Органна трансплантация към Европейския Колеж по Трансплантология, под ръководството на Проф.Дюбернар сесия Бирмингам

Специализация по програма Еразмус в Катедра Урология, Университетска Болница Палермо, Италия под ръководството на Проф.Макалузо и Проф.Мелони

Специализация по Лапароскопска и Ендо – Урология в Университетска Болница Цюрих, Швейцария, под  ръководството на Проф.Хаури

Лапароскопска Урология-Център по Миниинвазивна Хирургия – Словениградец, Словения, Проф.Водопия

Лапароскопска Урология – Академия Ескулап, Тутлинген, Германия

Практически курс по Лапароскопска Хирургия-Нови Сад, Сърбия, Проф.Цвиянович.

Лапароскопска Урология – Хале, Германия, Проф.Форнара

Лазер терапия на простатата – Нюрнберг, Германия,  Д-р О.Савов

Лапароскопска Урология – Хейлброн, Германия, Проф.Расвайлер

Лазер терапия на простатата и лазерна литотрипсия – Сегет, Унгария

Лапароскопска Урология – Лайпциг, Германия, Проф.Щолценбург

 

Членство

Българско Урологично Дружество

Европейска Урологична Асоциация

Световно Урологично Дружество

Бьлгарска Асоциация по Урология, Нефрология и Трансплантация – „УРОНЕТ“

Член на редакционната колегия на Списание „УРОНЕТ“

Член на редакционната колегия на Списание „АНДРОЛОГИЯ“

 

Чужди езици

Английски и руски език

 

Опит

Началник Отделение по урология, Клиника по Урология
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1