Опит

Лекар - специализант
, България, Цар Освободител 100