За мен

Йолин Дончева е председател на АСМ-Пловдив от 2016г.