За мен

Д-р Виктория Спасова завършва средното си образование през 2010г. в СОУ"Братя Каназиреви", гр.Разлог с профил Английски език и литература. През 2016г. завършва медицина в Медицински университет - София. След спечелен конкурс през 2017г става асистент към Катедрата по Медицинска генетика, МУ-София, където към момента преподава на студенти медици и фармацевти. През 2018г, след спечелен конкурс, е зачислена като докторант към Катедрата по Медицинска генетика.
Основните й интереси са в областта на женското здраве, репродуктивната медицина и нутригенетиката.
 

Опит

Лекар
1000, София, България, София