За мен

Михаела Минчева е студент във Факултета по дентална медицина в Медицинския университет в Пловдив от 2017 г.