Опит

Специализация
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Образование

2014 - До момента
Обща и клинична патология
Медицински университет - София
София

Специалности

Обща и клинична патология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb