За мен

Д-р Христова работи в Лъчетерапевтичния комплекс в Комплексния онкологичен център в Пловдив от 1991 г. 

Завършва "Медицина" в Медицинския университет в Пловдив.