За мен

Д-р Гергана Георгиева завършва Медицински университет - Плевен през 2016 година. Като студент има участия в редица научни конференции. От месец октомври 2016 година работи в отделение по Образна диагностика към УМБАЛ "Света Марина" - гр. Плевен. Притежава уменията за работа с конвенционален рентгенов апарат, ехограф, мамограф, компютърен томограф и ПЕТ - скенер. Проявява интерес в сферата на онкологичните заболявания - тяхното откриване, диференциране, стадиране и развитие, като основен приоритет е превенцията им и/или навременното им откриване. 

Опит

лекар - специализант
1000, София, България, бул. „Цариградско шосе“ 66А