За мен

Д-р Лазарова владее ендоскопските методи за диагностика на заболявания на храносмилателния тракт /горна и долна ендоскопия/, както и чернодробна и тънкочревна биопсия. За диагностиката на ГЕРБ прилага единственият в България метод - 24ч. рН-МІІ /импеданс/ метрия. Осъществява имунологична диагностика на глутенова енторопатия с бързи тестове, чувствителни и при пациенти с ИгА-дефицит

 

Завършва медицина  в МУ-София през 1984 година. Има 2 специалности - "Педиатрия" и "Детска гастроентерология". Работила е дълги години като главен асистент в  Клиниката по детска гастроентерология към Университетската детска болница. Има множество научни статии и участия в Национални и международни конгреси по педиатрия и гастроентерология. Специализирала е гастроентерология в Холандия през 1995г. 

Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б