За мен

Галита Дечева е дипломиран лекар от Медицински университет-Пловдив. По време на образованието си придобива широк опит в сферата на детското здраве, под формата на стажове и практики, както в страната, така и в чужбина (Испания, Полша, Турция).

Опит

Специализант по педиатрия
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15