За мен

Образование:   

·         93 - 97 - D.Phil. Radiobiological optimization of the treatment taking tumour mobility into account. (Медицинска физика), Department of Physics, Waikato University, Hamilton, New Zealand. По-голяма част от резултатите в докторската дисертация са публикувани в пет статии - 23-27 (виж списъкът с публикации), които имат общо 23 цитата.

·         81 - 82 - M Sc. Определяне на занитно-ъгловото разпределение на мюоните във вторичното космично лъчение. (Космично лъчение), Факултет по Физика, Софийски Университет, София, България. Резултатите от дипломната ми работа са публикувани в статия 1.

·         77 - 81 - B.Sc. (метеорология), Факултет по Физика, Софийски Университет, София, България

·         1975 – Математическа паралелка, III Гимназия, Варна, България                                             

Трудов Стаж и Основни Изследвания:

2017 –  хоноруван преподавател, Физически Факултет, СУ“Климент Охридски“.

2011 – 2016 Научен Консултант. Department of Radiation Oncology, Ospedale “Sacro Cuore – don Calabria”, Via Don A. Sempreboni 5, 37024 Negrar (VR), Italy

20092011 Научен Консултант. U.O. Fisica Sanitaria, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Via Piero Maroncelli, 40, 47014 Meldola (FC), Italy.

2004 – 2008 Научен Консултант. Department of Medical Physics, Cross Cancer Institute, 11560 University Avenue, Edmonton, Alberta, T6G 1Z2, Canada

2001 – 2003 Медицински Физик (асоцииран). Department of Medical Physics, Cross Cancer Institute, 11560 University Avenue, Edmonton, Alberta, T6G 1Z2, Canada

20002001 Postdoctoral Research Associate, Medical Physics Unit, Montreal General Hospital & McGill University, Montreal, Canada

1997 – 2000 Postdoctoral Research Fellow, Department of Radiation Oncology, Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School, Boston, US

1997 – R&D Physicist, The Meat Industry Research Institute оf New Zealand

1991-1993 СТЕЛАНА-90, Собственик   

1990-1991 Научен сътрудник IIст, Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН, София, България

1987-1990 Научен сътрудник IIст, Институт по Физика на Твърдото Тяло, БАН, София, България

1985-1987 Научен сътрудник. Лаборатория по Космично Лъчение, Физически институт “П.Н.Лебедев”, АН СССР, Москва, СССР

1982-1985 Физик, Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН, София, България

Преподавателски опит: 

2018 -  курс по „Клинична Дозиметрия“ (45 ч), Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски“

2017 -  5 (15ч) лекции по „Клинична Дозиметрия“, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски“

2010 –  4 лекции по “Statistical ideas for medical physicists”, U.O. Fisica Sanitaria, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Italy

2010 –  Лекция от цикъла ‘Среща с професора’ “Radiobiological modeling: Theory and Application to Cellular and Animal experiments and to Clinics.” U.O. Fisica Sanitaria, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori.

2002, 2001 – 4 лекции – курс по Радиобиология, CCI & University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada

1997 – Астрономия (бакалавърски курс) 6 лекции, Waikato University, Hamilton, NZ

1995 – Астрофизика (магистърски курс) – 24 лекции - (Слънчева Физика, Космично лъчение и Компактни обекти), Waikato University, Hamilton, NZ

Резюме на научната дейност:

 • Съавтор на 69 труда (46 по медицинска физика, 18 по космично лъчение, 5 в други области), от които
  • 52 публикации в рецензирани списания
  • 11 публикувани в пълен текст доклади в конферентни сборници
  • Глава от Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation -Optimization Of Radiotherapy Treatment Planning. Anthony Wolbarst, Lee Chin, Pavel Stavrev. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, John Wiley and Sons, 2006, Vol.6, p38-48, ISBN-10 0-470-04071-8
  • Oбзорно изследване: Methods of Fat Depth Measurement. P. V. Stavrev, Mark Peter F. Loeffen 1998, Volume 682  MIRINZ (Meat Industry Research Institute of New Zealand), Confidential Report.
 • 75 доклада на международни научни форуми.
 • Един поканен доклад - “Derivation of TCP model parameters from clinical outcome data” на  ESTRO, Leipzig 2006
Павел Ставрев създаде публикация
2018
Дребно-мащабни впечатления oт локалната темпоралност
default image
Дребно-мащабни впечатления oт локалната темпоралност

В началото на септември 1999 година, бяхме хванали пътят за Ниагарския водопад. Дъщеря ни беше на...

Павел Ставрев създаде публикация
2018
Какво е хеликална томотерапия?
default image
Какво е хеликална томотерапия?

Идеята за комбиниране на линейния ускорител, използван за облъчване на злокачествени образования ...

Публикации

Дребно-мащабни впечатления oт локалната темпоралност
Публикация
Дребно-мащабни впечатления oт локалната темпоралност
Какво е хеликална томотерапия?
Публикация
Какво е хеликална томотерапия?