Опит

медицински представител
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3
Lancet: Клинични аспекти и риск от смъртност при COVID-19
Lancet: Клинични аспекти и риск от смъртност при COVID-19

Всеки ден получаваме сведения от медиите и правителствата за броя на тежко заразените и починали ...