За мен

Д-р Чомпалов е специалист по неврология от 2016г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb