Образование

2009 -
Студент по медицина
МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" Варна
Варна , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb