Опит

Лекар
9000, Варна, България, Варна
Прием само след запазен час
Платен прием
хистаминова непоносимост
хистаминова непоносимост

Хистаминът е субстанция, която се съдържа както в човешкия, така и в почти всички растителни и жи...

Публикации

хистаминова непоносимост
хистаминова непоносимост
Публикация