Образование

2015 - До момента
Обща медицина
Медицински университет Варна

Специалности

Обща медицина

Сертификати

Ехография на малък таз
8119
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2018-04-24
ШИРОКОКОМПЛЕКСНИ ТАХИКАРДИИ - ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
2018-04-24

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb