Образование

1998 - 2004
Кинезитерапия
НСА
София , България

Специалности

Кинезитерапия
Медицинска физкултура
Клинична психология
Образна диагностика
Хоспис и палеативни грижи

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
португалски
испански
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb